Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • karta zgłoszenia (PDF), (DOC);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów;
  • 2 zdjęcia 45x65mm.
Uwaga: kartę zgłoszenia należy przesłać elektronicznie na adres: mck@pk.edu.pl oraz ponownie osobiście lub pocztą, razem z pozostałymi dokumentami (odpisem dyplomu ukończenia studiów i zdjęciami), na adres: Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków.

KOSZT UCZESTNICTWA:
3850 zł – płatny w całości lub w dwóch ratach.

Polecamy POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE.
Jest to program nieoprocentowanej pomocy zwrotnej na finansowanie kształcenia ustawicznego, np. studiów podyplomowych. Istnieje możliwość umorzenia 20-25% pożyczanej kwoty. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).Więcej na: http://inwestujwrozwoj.pl