Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie


„Od ponad dwudziestu lat wspieramy miasta w ich wysiłkach na rzecz tworzenia lepszych miejsc do życia. Wiele się zmieniało w tym czasie: język, którym się porozumiewamy, narzędzia, które stosujemy, cele, które sobie wyznaczamy.

Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie

Jedno pozostaje bez zmian: społeczność podobnie myślących praktyków – wspólnie uczących się i pracujących, doskonalących umiejętności i dzielących się najlepszymi praktykami – jest tym, co czyni zrównoważony rozwój miast realnym.

Cieszę się dostrzegając pojawienie się tej społeczności w Polsce i chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!”


Program studiów: plik pdf
Harmonogram studiów (sem. letni, 2016/2017): plik pdf


Harmonogram zajęć w semstrze LETNIM, r.a. 2016/2017
plik pdf18 III prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dr Kinga Racoń-Leja Projektowanie urbanistyczne - wykład
16.45-18.15 Dr Tomasz Jeleński Podstawy urbanistyki - wykład
18.30-20.00 Dr Tomasz Jeleński Podstawy urbanistyki - wykład19 III prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Karolina Maliszewska Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych, komunikacja społeczna - wykład
11.45-13.15 Karolina Maliszewska Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych, komunikacja społeczna - warsztaty
14.00-15.30 Dr hab. Jakub Kronenberg Ekonomia ekologiczna - wykład
15.45-17.15 Dr hab. Jakub Kronenberg Ekonomia ekologiczna - wykład01 IV prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dr Tomasz Jeleński Konsultacje - nieobowiązkowe
16.45-18.15 Dr inż. Tomasz Bergier Inżynieria ekologiczna - wykład
18.30-20.00 Dr inż. Tomasz Bergier Gospodarka komunalna - wykład02 IV prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Prof.n. Aleksander Noworól Zarządzanie rozwojem terytorialnym - wykład
11.45-13.15 Prof.n. Aleksander Noworól Zarządzanie rozwojem terytorialnym - wykład
14.00-15.30 Dr Tomasz Jeleński Podstawy urbanistyki - wykład
15.45-17.15 Dr Tomasz Jeleński Podstawy urbanistyki - wykład15 IV prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dr Tomasz Dorożyński Finansowanie projektów zintegrowanych, fundusze unijne - wykład
16.45-18.15 Dr Agnieszka Dorożyńska Finansowanie projektów zintegrowanych, fundusze unijne - ćwiczenia- sala komputerowa
18.30-20.00 Dr Agnieszka Dorożyńska Finansowanie projektów zintegrowanych, fundusze unijne - ćwiczenia- sala komputerowa16 IV prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Dr Tomasz Dorożyński Zamówienia publiczne - wykład
11.45-13.15 Dr Tomasz Dorożyński Zamówienia publiczne - ćwiczenia
14.00-15.30 Dr inż. Tomasz Bergier Błękitno-zielona infrastruktura - wykład
15.45-17.15 Dr inż. Tomasz Bergier Błękitno-zielona infrastruktura - ćwiczenia29 IV prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dr Piotr Magnuszewski Podejście systemowe w zarządzaniu miastem - wykład
16.45-18.15 Dr Piotr Magnuszewski Podejście systemowe w zarządzaniu miastem - ćwiczenia
18.30-20.00 Marta Madejska Aktywność społeczna, ruchy miejskie - wykład30 IV prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Dr Wojciech Korbel Planowanie - aspekty legislacyjne - wykład
11.45-13.15 Dr Kinga Racoń-Leja Projektowanie urbanistyczne - wykład
14.00-15.30 Dr Kinga Racoń-Leja Ochrona przeciwpowodziowa w kontekście struktur miejskich - wykład
15.45-17.15 Marcin Hyła Ruch rowerowy w mieście - wykład13 V prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dr hab. Jakub Kronenberg Usługi ekosystemów miejskich - wykład
16.45-18.15 Dr hab. Jakub Kronenberg Usługi ekosystemów miejskich - wykład
18.30-20.00 Prof.n. Andrzej Szarata Zarządzanie mobilnością - wykład14 V prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Prof.zw. Wojciech Kosiński Projektowanie zintegrowane - wykład
11.45-13.15 Prof.zw. Wojciech Kosiński Projektowanie zintegrowane - wykład
14.00-15.30 Andrzej B. Kutiak Zarządzanie historycznym dziedzictwem miejsca - wykład
15.45-17.15 Prof.zw. Stanisław Juchnowicz Doświadczenia projektowania i budowy nowych miast - wykład03 VI prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Prof.zw. Zbigniew K. Zuziak Planowanie przestrzenne - wykład
16.45-18.15 Prof.zw. Zbigniew K. Zuziak Planowanie przestrzenne - wykład
18.30-20.00 Maciej M. Mycielski Narzędzia zrównoważonej urbanistyki - wykład04 VI prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Dagmara Mliczyńska Hajda Programy i procesy rewitalizacji - wykład
11.45-13.15 Dagmara Mliczyńska Hajda Programy i procesy rewitalizacji - seminarium
14.00-15.30 Marta Madejska Aktywność społeczna, ruchy miejskie - warsztaty
15.45-17.15 Marta Madejska Aktywność społeczna, ruchy miejskie - warsztaty17 VI prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Prof. Krystyna Pawłowska Partycypacja społecznza w gospodarce przestrzennej - idea i przykłady zastosowań - wykład
16.45-18.15 Prof.n. Łukasz Gaweł Zarządzanie historycznym dziedzictwem miejsca - wykład
18.30-20.00 Prof.n. Łukasz Gaweł Zarządzanie historycznym dziedzictwem miejsca - wykład18 VI prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Dr Wojciech Korbel Planowanie - aspekty legislacyjne - wykład
11.45-13.15 Prof.zw. Stanisław Juchnowicz Doświadczenia projektowania i budowy nowych miast - wykład
14.00-15.30 Paweł Lisicki Zarządzanie zielenią miejską - wykład
15.45-17.15 Dr Tomasz Jeleński Podsumowanie i ewaluacja semestru

Harmonogram zajęć w semstrze ZIMOWYM, r.a. 2016/2017
plik pdf7 X prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dr K.Racoń-Leja, dr T.Bergier, dr T.Jeleński Wprowadzenie do projektu dyplomowego / Projektowanie Urbanistyczne
16.45-18.15 Dr K.Racoń-Leja, dr T.Bergier, dr T.Jeleński Wprowadzenie do projektu dyplomowego / Projektowanie Urbanistyczne
18.30-20.00 Dr K.Racoń-Leja, dr T.Bergier, dr T.Jeleński Wprowadzzenie do projektu dyplomowego8 X prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Dr K.Racoń-Leja, dr T.Bergier, dr T.Jeleński Warsztaty w Skawinie - projekt lokalny
11.45-13.15 Dr K.Racoń-Leja, dr T.Bergier, dr T.Jeleński Warsztaty w Skawinie - projekt lokalny
14.00-15.30 Dr K.Racoń-Leja, dr T.Bergier, dr T.Jeleński Warsztaty w Skawinie - projekt lokalny
15.45-17.15 Dr K.Racoń-Leja, dr T.Bergier, dr T.Jeleński Warsztaty w Skawinie - projekt lokalny21 X prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Prof. Aleksander Noworól Instrumenty rozwoju terytorialnego - wykład
16.45-18.15 Prof. Aleksander Noworól Instrumenty rozwoju terytorialnego - wykład
18.30-20.00 Dr inż. Tomasz Bergier Inżynieria ekologiczna - ćwiczenia22 X prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Karolina Maliszewska Inicjowanie i realizacja projektów zrównoważonego rozwoju - ćwiczenia
11.45-13.15 Karolina Maliszewska Inicjowanie i realizacja projektów zrównoważonego rozwoju - ćwiczenia
14.00-15.30 Karolina Maliszewska Inicjowanie i realizacja projektów zrównoważonego rozwoju - ćwiczenia
15.45-17.15 Karolina Maliszewska Inicjowanie i realizacja projektów zrównoważonego rozwoju - ćwiczenia4 XI prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Prof.n. Andrzej Szarata Zarządzanie mobilnością - ćwiczenia - Kampus PK przy ul. Warszawskiej, bud. 'Houston', p. 201
16.45-18.15 Prof.n. Andrzej Szarata Zarządzanie mobilnością - ćwiczenia - Kampus PK przy ul. Warszawskiej, bud. 'Houston'
18.30-20.00 Prof. Andrzej Rudnicki Zarządzanie mobilnością - wykład - Kampus PK przy ul. Warszawskiej, bud. 'Houston'5 XI prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Dr Kinga Racoń-Leja Projektowanie Urbanistyczne - ćwiczenia
11.45-13.15 Ochrona przeciwpowodziowa w kontekście struktur miejskich - ćwiczenia Zamówienia publiczne - ćwiczenia
14.00-15.30 Prof.zw. Wojciech Kosiński Projektowanie zintegrowane - dwa oblicza miasta - wykład
15.45-17.15 Prof.zw. Wojciech Kosiński Projektowanie zintegrowane - dwa oblicza miasta - wykład18 XI prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Maciej M. Mycielski Narzędzia zrównoważonej urbanistyki
16.45-18.15 Dr inż. Tomasz Bergier Gospodarka komunalna - wykład
18.30-20.00 Dr inż. Tomasz Bergier Gospodarka komunalna - ćwiczenia19 XI prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Marcin Hyła Ruch rowerowy w mieście - ćwiczenia (praca domowa!)
11.45-13.15 Dr inż. Tomasz Bergier Błękitno-zielona infrastruktura - ćwiczenia
14.00-15.30 Dr inż. Tomasz Bergier Inżynieria ekologiczna - ćwiczenia
15.45-17.15 Dr inż. Tomasz Bergier Gospodarka komunalna - ćwiczenia2 XII prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Prof. Andreas Billert Programy i procesy rewitalizacji - wykład gościnny
16.45-18.15 Prof. Andreas Billert Programy i procesy rewitalizacji - wykład gościnny
18.30-20.00 Prof. Andreas Billert Programy i procesy rewitalizacji - wykład gościnny3 XII prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Prof. Andreas Billert Programy i procesy rewitalizacji - wykład gościnny
11.45-13.15 Prof. Andreas Billert Programy i procesy rewitalizacji - wykład gościnny
14.00-15.30 Prof. Andreas Billert Programy i procesy rewitalizacji - wykład gościnny
15.45-17.15 Dr Tomasz Srokosz Koncesja i PPP w gospodarce komunalnej: aspekty prawne - wykład gościnny16 XII prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dagmara Mliczyńska Hajda Programy i procesy rewitalizacji - ćwiczenia
16.45-18.15 Dagmara Mliczyńska Hajda Programy i procesy rewitalizacji - ćwiczenia
18.30-20.00 Michał Czepkiewicz Open GIS, pozyskiwanie danych od mieszkańców, publiczny dostęp do geodanych17 XII prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Michał Czepkiewicz Open GIS, pozyskiwanie danych od mieszkańców, publiczny dostęp do geodanych
11.45-13.15 Prof.zw. Stanisław Juchnowicz Doświadczenia projektowania i budowy nowych miast
14.00-15.30 Dr hab. Jakub Kronenberg Usługi ekosystemów miejskich - ćwiczenia
15.45-17.15 Dr hab. Jakub Kronenberg Usługi ekosystemów miejskich - ćwiczenia13 I prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dagmara Mliczyńska Hajda Programy i procesy rewitalizacji - ćwiczenia
16.45-18.15 Dr inż. Tomasz Bergier Gospodarka komunalna - ćwiczenia
18.30-20.00 Dr Kinga Racoń-Leja Ochrona przeciwpowodziowa w kontekście struktur miejskich - ćwiczenia14 I prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Prof.n. Łukasz Gaweł Zarządzanie historycznym dziedzictwem miejsca - ćwiczenia (praca domowa!)
11.45-13.15 Prof.n. Łukasz Gaweł Zarządzanie historycznym dziedzictwem miejsca - ćwiczenia
14.00-15.30 Paweł Lisicki Zarządzanie zielenią miejską - ćwiczenia
15.45-17.15 Prof.zw. Stanisław Juchnowicz Doświadczenia projektowania i budowy nowych miast27 I prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Prof.zw. Zbigniew K. Zuziak Planowanie przestrzenne - ćwiczenia
16.45-18.15 Prof.zw. Stanisław Juchnowicz Doświadczenia projektowania i budowy nowych miast
18.30-20.00 Maciej M. Mycielski Narzędzia zrównoważonej urbanistyki28 I prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Maciej M. Mycielski Narzędzia zrównoważonej urbanistyki
11.45-13.15 Dr Kinga Racoń-Leja Projektowanie Urbanistyczne - ćwiczenia
14.00-15.30 Dr Iwona Wagner Resiliencja, zarządzanie adaptacyjne, ekologia miasta - wykład
15.45-17.15 Dr Iwona Wagner Resiliencja, zarządzanie adaptacyjne, ekologia miasta - ćwiczenia17 II prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Dr hab. Jakub Kronenberg Ekonomia ekologiczna - ćwiczenia
16.45-18.15 Dr hab. Jakub Kronenberg Ekonomia ekologiczna - ćwiczenia
18.30-20.00 Dr Kinga Racoń-Leja Projektowanie Urbanistyczne - ćwiczenia18 II prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Maciej M. Mycielski Narzędzia zrównoważonej urbanistyki
11.45-13.15 Maciej M. Mycielski Narzędzia zrównoważonej urbanistyki
14.00-15.30 Prof.zw. Zbigniew K. Zuziak Planowanie przestrzenne - ćwiczenia
15.45-17.15 Prof.zw. Zbigniew K. Zuziak Planowanie przestrzenne - ćwiczenia24 II prowadzący przedmiot
15.00-16.30 Promotorzy Seminaria dyplomowe
16.45-18.15 Promotorzy Seminaria dyplomowe
18.30-20.00 Promotorzy Seminaria dyplomowe25 II prowadzący przedmiot
10.00-11.30 Dr Tomasz Jeleński Obraz miasta
11.45-13.15 Dr Tomasz Jeleński Kształtowanie przestrzeni publicznej - warsztaty
14.00-15.30 Dr Tomasz Jeleński Kształtowanie przestrzeni publicznej - warsztaty
15.45-17.15 Dr Tomasz Jeleński Podsumowanie i ewaluacja semestru10 III prowadzący przedmiot
18.00-20.00 Dr K.Racoń-Leja, dr T.Bergier, dr T.Jeleński Egzamin końcowy / złożenie prac dyplomowych17 III prowadzący przedmiot
18.00-20.00 Promotorzy, recenzenci Obrony / zakończenie Studium